Εξεταστικά Δοκίμια

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Β' Λυκείου
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 10/04/2024
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση- Ακρόαση - Κατανόηση 10/04/2024
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση- Ηχητικό 10/04/2024
Δειγματικό Εξεταστικό δοκίμιο ακρόασης τετραμήνων 25/10/2021
Δειγματικό Εξεταστικό δοκίμιο ακρόασης τετραμήνων 25/10/2021
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο τεραμήνων 25/10/2021
Γ' Λυκείου
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση 10/04/2024
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση- Ακρόαση - Κατανόηση 10/04/2024
Δειγματική Ενιαία Τελική Γραπτή Εξέταση- Ηχητικό 10/04/2024
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο τετραμήνων 25/10/2021
Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο ακρόασης τετραμήνων 25/10/2021